การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์

แนวทางในการรักษาความมั่งคั่งบนอินเทอร์เน็ต

ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็คือ การละเมิดสิทธิและการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่การละเมิดจะถูกกระทำขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ทำให้การทำซ้ำและเผยแพร่ต่อเป็นไปได้อย่างสะดวก มีการกระจายไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ อีกทั้งผู้ผลิตผลงานเองก็นิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเองมากขึ้น รวมถึงการจัดเก็บผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทำให้ผลงานเหล่านี้อยู่ในสภาพพร้อมนำไปใช้ต่อได้สะดวก ซึ่งเจ้าของสิทธิหรือธุรกิจจำเป็นต้องหาทางป้องกัน ทั้งด้านมาตรการทางกฏหมายและวิธีการทางเทคนิคต่าง ๆ

ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีกฏหมายด้านนี้ออกมาใช้กันนานแล้ว แต่เมื่อมีโลกออนไลน์มาเกี่ยวข้อง ปัญหากฎหมายเหล่านี้ก็ถูกนำมาพิจารณาเป็นประเด็นกันต่อไปอีก กฎหมายซึ่งเป็นบทบัญญัติใหม่ในอเมริกาที่ออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะคือ DMCA (Digital Millennium Copyright Act 1998) ที่มุ่งจะพัฒนามาตรการทางเทคโนโลยีในด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดการปัญหาความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISPs) เช่น การห้ามเจาะระบบ การป้องกันการทำซ้ำ การต่อต้านการค้างานที่ละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรการทางเทคนิคที่นิยมใช้ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เทคนิคในการเข้ารหัสที่ยากแก่การคาดเดา การใช้ลายเซ็นดิจิทัล การทำลายน้ำแบบดิจิตอล (Digital watermark) ในไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับกรณีเหล่านี้ และยังคงดำเนินการภายใต้พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากเจ้าของเว็บไซต์และเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ในการดำเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ได้ผล