คุณค่าความนิยมที่ต้องรักษา

สินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องรักษาในเกมออนไลน์

เกมและเกมออนไลน์ทุกเกมล้วนเป็นผลงาน ที่ผู้ผลิตต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต้องระดมทุน และใช้เวลานานในการพัฒนาเกม อีกทั้งการทำเกมให้มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยม ดังนั้นทุกเกมที่ผลิตออกมาจึงมีลิขสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองทางกฏหมายทันที แม้ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ก็ตาม ผู้ให้บริการเกมออนไลน์fun88จึงควรต้องรักษาสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ให้ได้มากที่สุด

การละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์และซอฟต์แวร์ (software) เป็นปัญหาที่ทำความเสียหายแก่อุตสาหกรรมเกมของไทยปีละมากกว่า 100 ล้านบาท ในหลักการปฏิบัติจริง ๆ แล้วมีเพียงหนทางเดียวในการที่จะปกป้องรักษาสิทธิตรงนี้ไว้ให้ได้ โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็คือ การฟ้องร้อง ซึ่งการที่จะลดความรุนแรง และทำให้กรณีที่จะเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายในการเจรจาไกล่เกลี่ย ยอมความ การยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีความพยายามในการปกป้องสินทรัพย์ดิจิตัลตัวนี้ ให้ไปในทิศทางที่เป็นบวกที่สุด เช่น

  • การเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวธุรกิจเองได้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง และกวดขันมากยิ่งขึ้น
  • การเรียกร้องให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้แต่เกมออนไลน์ และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย โดยเฉพาะซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่มีราคาแพง เพื่อให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพจริง ๆ และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น การโจรกรรมข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ
  • การให้ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (BSA:Business Software Alliance) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายที่จะช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์